sobota, 1 listopada 2014

Kupowanie mieszkania na rynku wtórnym

Kupno mieszkania używanego wydaje się pewniejszą inwestycja od zakupu lokalu od  dewelopera. Dlaczego? Ponieważ mieszkanie już istnieje. Jego stan można dokładnie sprawdzić i wycenić przy pomocy rzeczoznawcy. Co nam grozi? Zdarza się, że mieszkanie może być obciążone prawnie i dla przykładu – kupimy mieszkanie z lokatorem, które nie będziemy mogli wyrzucić.

Sprzedaż  mieszkania / kupno mieszkania z rynku wtórnego


Kupując lokal musimy upewnić się, że sprzedający w rzeczywistości jest właścicielem lokum, którego nabywamy. Mamy prawo zażądać dokumentów potwierdzających, że dana osoba nabyła mieszkanie i jest jego właścicielem. Co może być dokumentem potwierdzającym? Akt notarialny obejmujący umowę kupna, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zawarta przed sądem ugoda dotycząca podziału majątku po rozwodzie lub przydział ze współdzielni.

W celu zabezpieczenia w momencie zawierania umowy sprzedaży należy sprawdzić aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Status prawny możemy sprawdzić bezpłatnie na Stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do - wystarczy tam wpisać odpowiedni numer księgi wieczystej.

Wskazówka! W przypadku braku informacji w systemie elektronicznym odpis można w sądzie rejonowym prowadzącym  dokumentacje dla danego lokalu. Jeśli nieruchomość została objęta małżeńską wspólnotą majątkową, wówczas oboje z małżonków powinni stanąć do aktu notarialnego obejmującego sprzedaż.

Co jeszcze należy sprawdzić?


Ustalamy również czy nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich. Mieszkanie musi być wolne od lokatorów – trzeba wymóc na właścicielu zaświadczenie o tym, że żadne osoby nie są zameldowane w mieszkaniu. Dodatkowo warto zadbać o dokument, który poświadczy, iż żadne osoby nie mają prawa przebywać lub korzystać z lokalu na podstawie umowy najmu lub dożywocia. Dlaczego musimy to sprawdzić? Ponieważ prawa osób trzecich nie muszą być zawsze ujawnione w księdze wieczystej.
Możemy mieć poważne kłopoty, jeśli nabędziemy mieszkanie z lokatorami, którzy nie chcą dobrowolnie opuścić mieszkania, nawet po wygaśnięciu stosunku najmu.
Zaległości sprzedającego. W księdze wieczystej można sprawdzić również czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką – jeśli tak, na jaką kwotę. W przypadku obciążenie hipoteki kupujący powinien zmusić sprzedawcę do wykreślenia wszelkich hipotek przed zawarciem umowy sprzedaży. Co jeszcze? Sprzedający powinien dostarczyć zaświadczenie ze wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej o tym, że lokal nie ma zaległości z tytułu czynszu lub innych opłat mieszkaniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz