poniedziałek, 30 marca 2015

Jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Własne mieszkanie. W tym momencie uruchomiła się pewnie fala skojarzeń. Dla jednych to jeszcze etap do przejścia, dla innych retrospekcja. Wszyscy jednak wiemy o tym, że jest to potężna inwestycja, która wymaga ogromnego nakładu pieniędzy. Dlatego trzeba podejść do tego z rozwagą i sprawdzać wszystkie ścieżki, jakie musimy pokonać, by mieszkać godnie i wygodnie. Rzadko kogo stać na własne mieszkanie, wobec czego zanim podejmiemy decyzje o tym, komu powierzyć pieniądze z dorobku naszego życia, zadbajmy o dokładny wywiad na jego temat.

Sprawdź, zanim zdecydujesz się na dewelopera 

Dotychczasowe inwestycje. Co otrzymujemy od dewelopera? Pakiet obietnic. I wizualizacje obiektów. Tak naprawdę kupujemy kota w worku, dlatego dobrze byłby przez wpłaceniem jakichkolwiek pieniędzy sprawdzić, co udało mu się wybudować oraz jaka jest jakość i standard mieszkań. Materiał porównawczy fajnie jest zebrać z kliku lat. Jeśli zdecydujmy się „zwizytować” jego byłą inwestycje,musimy pamiętać o tym, by przyjrzeć się jego pracy i podpytać mieszkańców o życie na osiedlu i o to, czy maja jakieś uwagi odnośnie jakości inwestycji.Kondycja przedsiębiorstwa.Sprawdź, w jakiej kondycji finansowej jest przedsiębiorstwo. Koniecznie upewnij się czy firma posiada majątek poza projektem, czy ma własną siedzibę, nieruchomości lub grunty pod inwestycje. Uczciwy deweloper nie odmowi przedstawiania aktualnych sprawozdań finansowych. Ważnym aspektem jest również pozbieranie informacji o gwarancji budowy osiedla – opieranie się na wpłatach od klientów jest bardzo niebezpieczne i może powodować zatrzymanie całej inwestycji. Bardzo istotne jest również sprawdzenie głównego wykonawcy inwestycji. Dobrze byłby, gdyby była to firma o ugruntowanej pozycji na rynku ze sporym doświadczeniem. Ustawa ochronie nabywcy praw lokalu (z dnia 29 kwietnia 2012 roku), nakłada na deweloperów obowiązek udostepnienia kupującym dokumentów dotyczących ich sytuacji prawnofinansowej. Co to za dokumenty?
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości
Kopia aktualnego odpisu z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), jeśli podmiot podlega wpisowi do KRS-u, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Kopia pozwolenia na budowę
Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdanie spółki dominującej
Projekt architektoniczno-budowlany

W ramach dodatku deweloper, jest zobowiązany do sporządzania informacji dotyczącej przedsięwzięcia i na życzenie klienta inwestor doręczony zostanie raport wraz z prospektem. Jeśli inwestor nie spełni tego warunku, może być to podstawą do odstąpienia od umowy przez  nabywcę.
Rzetelność. Warto sprawdzić przynależność dewelopera do organizacji branżowych. Może to stanowić wskazówkę czy firma rzeczywiście jest wiarygodna i ocenić szanse na oddanie mieszkania w terminie.Polski Związek Firm Deweloperskich, nie tylko weryfikuje wiarygodność swoich członków, ale również wspomaga ich w stosowaniu dobrych praktyk. Należy poszukać informacji o postrzeganiu dewelopera przez banki.

Opinie.Wyrobienie własnego zdania zacznijmy od przeglądania zasobów sieci. Warto zajrzeć na stronę nie tylko dewelopera, ale również zasięgnąć opinii na formach osiedlowych i ogólnodostępnych. Prawdą jest, że opinie internautów bywają niejednokrotnie skrajne, czasem bardzo niewiarygodne, ale ich duża ilość – powinna dać nam do myślenia. Przy okazji powstania osiedla wybudowanego przez dewelopera, warto zasięgnąć opinie jego mieszkańców na temat jakości życia w danym rejonie. Należy zapytać, co im przeszkadza, z czego są zadowoleni. Czy po wybudowaniu inwestycji były jakieś usterki, jeśli tak, czy były usuwane w terminach.

Kompleksowa obsługa. Deweloper może Ci pomóc w naprawdę wielu kwestiach w związku z zakupem mieszkania i jego przyszłym użytkowaniem. Bardzo ważne jest ustalenie czy deweloper stwarza możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich i czy koordynuje proces obsługi gwarancyjnej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz